KINCENTRIC ADATVÉDELMI IRÁNYELV 

Bevezetés

A Kincentric elkötelezett személyes adatainak védelme mellett. Ez az irányelv összefoglalja az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználásra és átadására vonatkozó irányelveinket, a Kincentric által az ilyen adatok védelme érdekében tett biztonsági intézkedéseket és az Ön ezekkel kapcsolatos jogait.

Az általunk gyűjtött adatok

A Kincentric vezetői tanácsadó szolgáltatásokat nyújt, a munkavállalók elkötelezettségével és kulturális összehasonlításokkal, vezetői készségek fejlesztésével, a HR terület értékelésével és emberi erőforrás stratégiával összefüggésben. E szolgáltatások ügyfeleink számára történő nyújtásához a Kincentric-nek különböző személyes adatokat kell gyűjtenie, felhasználnia és elemeznie.

Az általunk gyűjtött személyes adatok a következő kategóriákba tartozhatnak: név, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), előző munkahelyek, iskolai végzettségek, társadalmi tevékenységek, juttatási csomag részletei (ahol a vonatkozó törvények ezt lehetővé teszik), emberi erőforrás, illetve munkavállalói információk (például üzleti egység, szolgálati idő), egyéni képességek és preferenciák, valamint az Ön munkaadójánál végzett munkáról és munkaadójáról alkotott véleménye. Az ügyfelünk által igényelt szolgáltatások körétől függően gyűjthetünk bizonyos demográfiai adatokat (például nem, életkor vagy etnikai hovatartozás), továbbá pszichometrikus adatokat is (pl. tesztek és az Ön által kitöltött kérdőívek feldolgozatlan pontszámai).

Ezeket az adatokat közvetlenül Öntől vagy a munkáltatójától kaphatjuk meg. Az egyik módszer, amellyel az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk meg, a kérdőíves megkérdezés, tehát felhasználjuk az összes, Ön által a kérdőívek megválaszolása során megadott adatot. Biztosítjuk, hogy válaszait bizalmasan kezeljük, és az Ön előzetes hozzájárulása nélkül munkaadója nem tekintheti meg az egyéni eredményeket.

Ha Ön a Kincentric ügyfele vagy beszállítója, akkor annak érdekében gyűjtjük és használjuk fel a vállalatával és a vállalatánál dolgozó személyekkel kapcsolatos adatokat, hogy teljesítsük az Önök felé fennálló kötelezettségeinket és elmélyítsük üzleti kapcsolatainkat. A gyűjtött adatok jellemzően az Ön kapcsolattartási adatait (például nevét, telefonszámát, e-mail címét, munkaköre megnevezését és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos üzleti feljegyzéseket és adatokat) foglalják magukban.

Személyes adatok tárolásának helye

A begyűjtött személyes adatok tárolása elsősorban az EU-n belül történik, azonban az adatok feldolgozására sor kerülhet helyi, az EU-n kívüli irodá(k)ban is, ahol tanácsadóink dolgoznak.

Szükség esetén az adatok feldolgozását az Egyesült Államokban működő Informatikai támogatási csoportunk (IT Support Team) is végezheti műszaki segítség nyújtás céljából, és korlátozott, előre kijelölt időtartam során az adatokat továbbíthatjuk a Kincentric Indiában működő támogató csoportjának összehasonlító elemzésekhez. Felhívjuk figyelmét, hogy ezeket az adatokat álnevesítjük vagy anonimizáljuk, ami azt jelenti, hogy közvetlenül nem lesznek egy adott személyhez kapcsolhatók.

Annak érdekében, hogy biztosíthassuk az EU területén kívülre továbbított adatok megfelelő és alkalmas védelmét, a Kincentric a jelen adatvédelmi irányelven felül szabványos EU-s szerződési feltételekkel köt szerződést egyesült államokbeli és indiai leányvállalataival.

Személyes adatainak felhasználási módja

Személyes adatait nem dolgozzuk fel a jelen adatvédelmi irányelvben foglaltakkal ütköző módon, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatok pontosságát, teljességét, napra készségét és felhasználási cél szerinti megbízhatóságát.

Az adatokat szokásos üzletmenetünk során arra használjuk, hogy ügyfeleinknek szolgáltatásokat nyújtsunk. Ez magában foglalhatja, hogy felkérjük Önt bizonyos kérdőívek kitöltésére és olyan kérdések megválaszolására, amelyeket úgy fogalmaztunk meg, hogy a munkáltatója által igényelt egyedi betekintést nyerhessünk – speciális alkalmazások és eszközök, riportok és összehasonlító adatok segítségével – olyan kérdéskörökkel kapcsolatban, mint az elkötelezettség és a teljesítmény, az elégedettségi szint; valamint a vezetők és a cégen belüli kiemelkedő tehetségek képességeinek és készségeinek értékelése a fejlesztésük érdekében.

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk ügyfeleinkkel és olyan harmadik felekkel is, akiket szolgáltatások nyújtására szerződtettünk. Ez vonatkozik azokra a harmadik félnek minősülő szolgáltatóinkra is, amelyek egy projekt során a mi nevünkben biztosítanak eszközöket vagy szolgáltatásokat, például konzultációt vagy adatszolgáltatásokat, vagy a kiszervezett dokumentum tárolási szolgáltatásokat nyújtókra; ezek mindegyikétől megköveteljük, hogy személyes adatainak kezelését a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a jelen Adatvédelmi irányelvnek megfelelően végezzék.

Végül adatait megoszthatjuk bármely illetékes, felügyelő vagy szabályozó hatósággal, kormányzati testülettel vagy bírósággal, amennyiben ezt saját jogaink érvényesítése vagy érdekeink védelme megköveteli, illetve ha a vonatkozó törvényt ezt előírja.

Az ügyfelek és beszállítók adatait saját szolgáltatásaink, vagy az Ön szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben használjuk fel. Az adatokat egyéb üzleti célból is felhasználhatjuk, beleértve az adatok elemzését, összehasonlító (benchmark) és statisztikai célú felhasználását. A gyűjtött személyes adatokat felhasználhatjuk arra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban, amelyről úgy véljük, hogy érdekelheti Önt.

Meghívás
Időnként meghívó formájában is felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy csatlakozzon egy iparági vagy szerepköréhez kapcsolódó eseményhez, például vacsorához vagy jótékonysági eseményhez. Ön bármikor leiratkozhat az ilyen meghívókról.

Piaci adatok megszerzése
A személyes adatokat felhasználhatjuk és megőrizhetjük kutatáshoz, összehasonlító adatok és piaci normák megállapításához, szolgáltatásaink nyújtása és szellemi tőkénk gyarapítása, valamint a piaci normákhoz való folyamatos igazodás érdekében.

Személyes adatai kezelésének jogalapja

A jelen irányelvben leírt személyes adatok Kincentric általi gyűjtésének és felhasználásának jogalapja a személyes adattól, az adott feldolgozási tevékenységtől és az adat megszerzésének körülményeitől függ.

Önnel kapcsolatban alapvető személyes adatokat fogunk feldolgozni, például kapcsolattartási adatait (nevét, e-mail címét, telefonszámát) és olyan adatokat, amelyeket jogos érdekeink vagy – amennyiben a helyi törvények ezt előírják – más jogalap (például beleegyezés) alapján kérdőívekben adott válaszaiban szerepeltek, feltéve, hogy az ilyen adatok feldolgozását nem írják felül az Ön saját személyes adataihoz fűződő érdekei vagy törvényben rögzített jogai és szabadságai.

Amennyiben bővebb tájékoztatást igényel személyes adatainak általunk folytatott gyűjtésének és felhasználásának jogalapjáról, akkor ezen a címen veheti fel velünk a kapcsolatot: privacy@kincentric.com.

Adatok biztonsága és integritása

A jogosulatlan hozzáférés megelőzése, az adatok pontosságának fenntartása és az adatok megfelelő felhasználása érdekében a Kincentric megfelelő jogi, fizikai, műszaki és biztonsági eljárásokat léptetett életbe, hogy gondoskodjon a bizalmas kezelésről és védje a begyűjtött adatokat a véletlen elvesztéssel, jogosulatlan hozzáféréssel vagy a jogszerűtlen feldolgozással szemben. Ezeket az intézkedéseket idővel felülvizsgáljuk és frissítjük, hogy továbbra is megfeleljenek a jogi változásoknak és technológiai fejlesztéseknek.

Tárolás

A Kincentric csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg az adatokra a begyűjtés és felhasználás céljával összefüggésben szükség van. Ezt követően töröljük vagy álnevesítjük az adatokat, ezzel gondoskodunk arról, hogy Önnel ne legyenek közvetlenül kapcsolatba hozhatók, és kizárólag adatelemzésre, összehasonlító adatokhoz, és statisztikai célokra használjuk fel. Az Ön adatainak megőrzésénél a következő feltételeknek megfelelően járunk el:

Az Ön jogai

Önnek jogában áll hozzáférni saját személyes adataihoz, törölni, helyesbíteni, frissíteni vagy kiegészíteni azokat, illetve azt igényelni, hogy a Kincentric a továbbiakban már ne vegye fel Önnel a kapcsolatot. Továbbá jogában áll igényelni személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítását, kifogást emelni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, felkérni bennünket személyes adatai feldolgozásának korlátozására, illetve belegyezését bármikor visszavonhatja. Ha élni kíván bármelyik említett jogával, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen a címen: privacy@kincentric.com.

Abban az esetben, ha saját személyes adatainak törlését kéri az adatbázisunkból, kérjük, vegye figyelembe, hogy minimális mennyiségű személyes adatot továbbra is megőrzünk Önről, rögzítjük az adatai eltávolítására vonatkozó kérését, és megőrizzük az ügyfeleinkkel közölt adatokról készült feljegyzéseket. Ha nincs mód személyes adatainak törlésére (vagy anonim adattá alakítására, ha ez lehetséges) (például azért, mert személyes adatai háttér archívumban tároltak), akkor biztonságos módon fogjuk tárolni adatait, és a további feldolgozásból kizárjuk, amíg a törlés lehetővé nem válik.

Ha személyes adatait beleegyezése alapján gyűjtöttük, akkor bármikor visszavonhatja beleegyezését. Beleegyezése visszavonása semmilyen hatást nem gyakorol a visszavonást megelőzően végzett feldolgozásra, és a nem beleegyezésen alapuló egyéb jogszerű feldolgozásokra sem.

Végül jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnak, személyes adatai gyűjtése és felhasználása kapcsán. A panasz benyújtásának további részleteire vonatkozóan kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi adatvédelmi hatósággal.

Az Adatvédelmi irányelv lényeges változásai

A Kincentric fenntartja a jogát, hogy az Adatvédelmi irányelvet tetszőleges időpontban és bármely oknál fogva módosítsa vagy bővítse. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv jelentős mértékben módosul, akkor ezeket a változásokat közzétesszük  weboldalunkon és megfelelő lépéseket teszünk az Ön folyamatos tájékoztatása érdekében. Kérjük, hogy tájékozódásként rendszeresen ellenőrizze ezt az Adatvédelmi irányelvet.

Ha bármilyen kérdése van személyes adataival kapcsolatban, kérjük, küldjön nekünk e-mailt erre a címre: privacy@kincentric.com.

 


 

Sütikre és IP-címekre vonatkozó irányelv

A Kincentric ezen a weboldalán használhat sütiket. A sütik olyan kis mennyiségű adatot tartalmazó szöveges fájlok, amelyek letöltődnek a számítógépére vagy mobil eszközére a weboldal felkeresése idején. Sütiket annak érdekében használunk, hogy jobb minőségű, célzottabb felhasználói élményt biztosítsunk a felhasználói preferenciák elmentése és a felhasználói trendek nyomon követése révén, valamint az Ön által igényelt szolgáltatások teljesítéséhez.

www.kincentric.com weboldalunk használatával Ön elfogadja a sütik jelen kezelési irányelv szerinti használatát.

Ha nem fogadja el a sütik használatát, akkor kérjük, tiltsa le őket a következő utasítások szerint:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ vagy változtassa meg böngészője beállításait az alábbiak szerint, hogy az erről a weboldalról származó sütiket ne lehessen menteni számítógépén vagy mobil eszközén.

Milyen sütiket használunk?

Testre szabott és saját JavaScript-kódokat használunk, amelyeket harmadik felek beépített platformjai, például a Google Analytics, Google Tag Manager, Quantcast, Crazy Egg és a Visual Website Optimizer biztosítanak annak érdekében, hogy látogatói adatokat gyűjtsenek és továbbítsanak saját szervereikre. Amikor egy felhasználó belép a www.kincentric.com oldalra, ez a kód kapcsolatot hoz létre az érintett harmadik fél platformjának szerverével, és megküldi az említett adatokat. Ezeket az adatokat a személyek azonosításra alkalmas adatok eltávolítása után a harmadik fél szerverén tárolják elemzés céljából, amelyet a weboldalt felkeresők látogatási élményeinek fejlesztésére használnak fel.

Szükséges sütik – Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal böngészéséhez és funkcióinak használatához, például a weboldal biztonságos helyeinek eléréséhez. A sütik használata a weboldal jelszóval védett helyére történő beléptetés automatizálását is lehetővé teszi számunkra, így nem kell mindig újra megadnia a jelszavát, amikor belép az oldalunkra.

Működéshez szükséges sütik  – Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen az Ön által kiválasztott elemekre, így továbbfejlesztett, jobban személyre szabott funkciókat nyújthat. Arra is alkalmasak, hogy az Ön által meghatározott módon biztosítsák a szolgáltatásokat, például egy riport adatainak összeállítása során.

Teljesítmény sütik – Ezek a sütik adatokat gyűjtenek a weboldal Ön által folytatott használatának módjáról, például, hogy milyen oldalakat keres fel, milyen gyakorisággal. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyek alapján Ön azonosítható lenne. A sütik segítségével gyűjtött összes adat összesített, és ezért névtelen adat. Felhasználásuk kizárólag a weboldal és az Önnek nyújtott szolgáltatások tökéletesítése érdekében történik.

IP-cím keresést is folytathatunk a domain meghatározásához, hogy pontosabban mérhessük felhasználóink demográfiai adatait. A Kincentric nyomon követi az IP-címeket a következők kapcsán is: biztonsági okok, trendek elemzése, weboldal adminisztráció, felhasználók mozgásának nyomon követése, és széles körű demográfiai adatgyűjtés összesített adatként történő használata. Az Ön által a www.kincentric.com weboldal eléréséhez használt számítógép IP-címét nem kapcsoljuk össze Ön által más módon megadott személyes adatokkal.

Hogyan kezelheti a sütiket?

A legtöbb internetes böngésző esetében törölheti a sütiket számítógépe merevlemezéről, letilthatja az összes süti használatát, vagy kérhet értesítést a süti gépére mentése előtt. Kérjük, tekintse meg a böngészőjére vonatkozó utasításokat (rendszerint a „Help” (Súgó), a „Tools” (Eszközök) vagy az „Edit” (Szerkeszt) menüben) vagy a súgó képernyőt, hogy többet tudjon meg ezekről a funkciókról és használatuk módjáról. Kérjük, ne feledje, hogy a weboldal bizonyos részei vagy funkciói elérhetetlenek lehetnek az Ön számára, ha böngészője nem fogadja el a sütiket.

A sütikre vonatkozó további tájékoztatásért, beleértve annak megtekintését, hogy milyen sütiket állítottak be eszközén, és hogy azokat hogyan kezelheti és törölheti, keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.