Kincentric Insights

ยินดีต้อนรับสู่ Kincentric Insights แหล่งรวบรวมบทความ เอกสารรายงาน และงานวิจัยล่าสุดของเรา ให้คุณได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรไปสู่เป้าหมายสำคัญ

ลงทะเบียนที่นี่เพื่อรับบทความล่าสุด

 

ข้อมูลเชิงลึกที่น่าจับตามอง

ไขความลับเรื่องการยอมรับความแตกต่าง – ผลลัพธ์ที่ได้และความจริงของวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง

พนักงานมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรมากขึ้น 2 เท่า เมื่อได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ผลกระทบเป็นระลอกของการโอบรับทุกกลุ่มคนนั้นดีเกินกว่าจะละเลย ค้นพบพลังของวัฒนธรรมที่เปิดกว้างได้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

Culture & Engagement

The NeXt HR วิวัฒนาการของการทำงานในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาท HR ในฐานะเพื่อนคู่คิดในเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริง CHRO และทีมงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลต้องเป็นผู้นำต้นแบบ ทำงานด้วยความคล่องตัว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบูรณาการบริการ และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม 

านเพิ่มเติม – กดดูไฟล์ PDF ส าหรับภาษาไทย

HR & Talent Advisory

ดูข้อมูลเชิงลึกในด้าน HRA เพิ่มเติม

คู่มือ DE&I ฉบับใหม่ 5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อปรับวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วิกฤตการณ์โควิด-19 ได้เปลี่ยนโลกการทำงานและส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของพนักงานกับประสบการณ์ในการทำงาน องค์กรควรหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์พนักงานในแง่ของ ความหลากหลาย (diversity) ความเท่าเทียม (equity) และการมีส่วนร่วม (inclusion)

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเชิงลึกในด้าน DE&I เพิ่มเติม

Leadership Assessment & Development

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ contact.thailand@kincentric.com