POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE KINCENTRIC

Introducere

Kincentric și-a luat angajamentul cu privire la protecția confidențialității datelor dvs. cu caracter personal. Prezenta declarație rezumă politica noastră referitoare la colectarea, utilizarea și transferul datelor dvs. cu caracter personal, măsurile de securitate pe care Kincentric le implementează pentru a proteja astfel de date și drepturile dvs. în legătură cu acestea.

Informațiile pe care le colectăm

Kincentric furnizează servicii de consultanță în domeniul leadership-ului asociate personalului angajat și reperelor de referință culturale, dezvoltării leadership-ului, evaluării HR și strategiei privind capitalul uman. Pentru a furniza aceste servicii clienților noștri, Kincentric trebuie să colecteze, stocheze, utilizeze și să analizeze o varietate de date cu caracter personal.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm pot include: numele, informațiile de contact (adresă de e-mail, număr de telefon), cariera profesională, istoricul educațional, activitățile sociale, detaliile privind remunerarea (în cazurile permise de legislația aplicabilă), detaliile privind resursele umane (cum ar fi unitatea comercială, dreptul de posesiune), abilitățile și preferințele individuale, precum și percepțiile și opiniile dvs. cu privire la faptul de a lucra pentru angajatorul dvs. În funcție de scopul serviciilor pe care clientul nostru le-a solicitat, este posibil să colectăm anumite date demografice (cum ar fi sexul, vârsta și originea etnică), precum și date psihometrice (adică, scorurile obținute la testele și chestionarele la care ați participat).

Aceste date pot fi obținute direct de la dvs. sau de la angajatorul dvs. Una dintre metodele pe care le folosim pentru a obține date direct de la dvs. implică folosirea de sondaje, astfel vom colecta și orice informații pe care le furnizați drept răspuns la astfel de sondaje. Cu toate acestea, fiți convins că răspunsurile dvs. vor fi tratate confidențial, iar angajatorul dvs. nu va vedea rezultatele individuale fără consimțământul dvs. exprimat în prealabil.

Dacă sunteți un client sau furnizor Kincentric, vom colecta și folosi informațiile despre compania dvs. și persoanele care fac parte din compania dvs. cu scopul de a ne îndeplini obligațiile față de dvs. și de a promova relația noastră comercială. De obicei, datele colectate vor include datele dvs. de contact (cum ar fi numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, denumirea postului și evidențele comerciale asociate serviciilor noastre).

Unde se stochează datele cu caracter personal

Informațiile cu caracter personal colectate sunt stocate, în principal, pe teritoriul UE, deși datele pot fi prelucrate și la nivel local, în afara teritoriului UE, în biroul (birourile) în care consultanții își desfășoară activitatea.

Dacă este necesar, datele pot fi prelucrate de către echipa noastră de asistență IT din SUA, cu scopul de a furniza asistență tehnică și, pentru o perioadă de timp limitată ulterior acestui lucru, datele pot fi transferate către echipa operațională Kincentric din India, cu scopul de a stabili reperele de referință. Vă rugăm să rețineți faptul că astfel de date vor fi publicate sub pseudonim sau anonime, ceea ce înseamnă că nu pot fi atribuite direct unei anumite persoane.

Pentru a garanta în continuare faptul că se implementează măsuri de siguranță adecvate și corespunzătoare pentru transferul datelor în afara teritoriului UE, Kincentric a implementat clauzele model atât în rândul filialelor din SUA, cât și a celor din India, pe lângă practicile de confidențialitate menționate în prezenta politică.

Cum vă folosim datele cu caracter personal

Nu vă vom prelucra datele cu caracter personal într-un mod care să vină în contradicție cu cele specificate în prezenta politică de confidențialitate și vom depune toate eforturile pentru a asigura faptul că datele sunt precise, complete, actuale și fiabile în ceea ce privește domeniul de utilizare.

Datele sunt folosite în cursul normal de desfășurare a activității noastre comerciale pentru a furniza servicii clienților. Acest lucru poate include rugămintea ca dvs. să completați anumite sondaje și să răspundeți la întrebări concepute pentru a răspunde solicitărilor de anumite informații de către angajatorul dvs. cu privire la chestiuni, cum ar fi angajamentul și performanța, obținerea unui feedback cu privire la nivelurile de satisfacție; și evaluarea talentului și a abilităților pentru a accelera dezvoltarea liderilor și un talent cu potențial ridicat în cadrul unei firme care folosește instrumente desemnate, precum și raportarea și stabilirea de repere de referință.

Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi partajate clienților noștri, precum și terțelor părți față de care ne-am luat angajamentul de a le furniza servicii. Acest lucru include furnizorii noștri de servicii terță parte care îndeplinesc funcții în numele nostru, cum ar fi serviciile de consultanță sau de date în cadrul unui proiect sau furnizorii de servicii de stocare a documentelor externalizate, cu toții fiind rugați să vă prelucreze informațiile cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor și prezenta politică de confidențialitate.

În sfârșit, informațiile dvs. pot fi partajate și oricărui organism competent responsabil de aplicarea legii, reglementare sau guvernamental sau unui tribunal, dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor dvs. legale, protejarea intereselor dvs. sau așa cum impune legea aplicabilă.

Datele despre client sau furnizor vor fi folosite în contextul furnizării serviciilor noastre sau ale dvs. De asemenea, putem folosi datele în alte scopuri comerciale, inclusiv în scop de analiză a datelor, stabilire de repere de referință și statistică. Este pos ibil să folosim datele cu caracter personal colectate pentru a vă contacta în legătură cu oricare dintre serviciile dvs. pe care le considerăm a fi de interes pentru dvs.

Convocare
Este posibil să vă contactăm din când în când pentru a vă invita să participați la un eveniment specific industriei sau rolului, cum ar fi un dineu sau un eveniment cu scop caritabil. Puteți să renunțați să mai primiți aceste invitații în orice moment.

Informații comerciale
Este posibil să reținem și să folosim informații cu caracter personal în scop de cercetare, stabilire de repere de referință și standarde de piață pentru a furniza și dezvolta serviciile noastre, precum și capitalul intelectual și pentru a rămâne aliniați cu standardele de piață.

Temeiul juridic privind prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal

Temeiul juridic al Kincentric cu privire la colectarea și folosirea informațiilor cu caracter personal descrise în prezenta politică depinde de informațiile cu caracter personal și activitatea de prelucrare implicată, precum și de contextul în care acestea au fost obținute.

Vom prelucra informațiile cu caracter personal de bază despre dvs., cum ar fi detaliile dvs. de contact (nume, e-mail, număr de telefon) și informațiile care dacă ar apărea în răspunsurile la sondaje în funcție de un interes legitim sau alt temei juridic (cum ar fi consimțământul) ar fi obligatorii conform legislației locale aplicabile, cu condiția ca astfel de informații să nu fie constrânse de propriile noastre interese de confidențialitate sau drepturile și libertățile dvs., așa cum prevede legea.

Dacă aveți nevoie de oricare alte informații cu privire la temeiul juridic în baza căruia vă prelucrăm informațiile cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa  privacy@kincentric.com.

Securitatea și integritatea informațiilor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a informațiilor, Kincentric a implementat proceduri juridice, fizice, tehnice și de securitate adecvate pentru a proteja confidențialitatea și informațiile cu caracter personal colectate, precum și pentru a preveni pierderea accidentală, accesul neautorizat sau prelucrarea ilicită. Aceste măsuri vor fi revizuite în timp și actualizate pentru a rămâne aliniate cu dezvoltările juridice și tehnologice.

Reținere

Kincentric vă va reține datele cu caracter personal numai atât timp cât datele sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate și folosite. După aceasta, fie vom șterge datele, fie le vom publica sub pseudonim, asigurând faptul că acestea nu vă pot fi atribuite în mod direct și că le vom folosi numai cu scopul de a analiza datele, de a stabili repere de referință și de statistică. Următoarele criterii vor fi folosite pentru a ne oferi indicații în momentul reținerii informațiilor dvs.:

Drepturile dvs.

Aveți dreptul de a vă accesa, șterge, corecta, actualiza sau completa datele cu caracter personal sau de a solicita întreruperea legăturii de către Kincentric. În plus, aveți dreptul de a solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal către o terță parte, de a obiecta în fața prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal, de a ne solicita restricționarea prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal sau de a vă retrage consimțământul în orice moment. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă puteți adresa către privacy@kincentric.com.

În cazul în care ne veți solicita să vă scoatem informațiile cu caracter personal din baza noastră de date, vă rugăm să rețineți faptul că este posibil să reținem un volum minim de informații cu caracter personal despre dvs. pentru a vă înregistra dorința de eliminare a datelor dvs. și pentru a păstra o evidență a informațiilor divulgate clienților dvs. Dacă ștergerea (sau punerea sub anonimat, dacă este cazul) datelor dvs. cu caracter personal nu este posibilă (de exemplu, deoarece informațiile dvs. cu caracter personal au fost stocate în arhive cu copii de rezervă), atunci vă vom stoca informațiile cu caracter personal în mod sigur și le vom izola de orice prelucrare ulterioară până când ștergerea va fi posibilă.

Dacă v-am colectat și prelucrat informațiile cu caracter personal în baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Faptul de a vă retrage consimțământul nu afectează prelucrările efectuate înainte de retragere și nici prelucrarea în baza altor temeiuri de prelucrare legale decât consimțământul.

În sfârșit, aveți dreptul de a adresa o reclamație autorității responsabile de protecția datelor din jurisdicția dvs. cu privire la colectarea și folosirea informațiilor dvs. cu caracter personal de către noi. Pentru mai multe informații despre cum puteți depune o reclamație, vă rugăm să contactați autoritatea locală responsabilă de protecția datelor.

Modificări substanțiale aduse politicii de confidențialitate

Kincentric își rezervă dreptul de a modifica sau rectifica politica de confidențialitate în orice moment și din orice motiv. Dacă se aduc modificări substanțiale politicii de confidențialitate, vom publica modificările respective pe site-ul nostru web și vom lua măsurile corespunzătoare pentru a vă ține la curent. Vă rugăm să consultați prezenta politica de confidențialitate din când în când pentru a fi informat.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa privacy@kincentric.com.

 


 

Politica privind modulele cookie și adresa IP

Este posibil ca Kincentric să folosească module cookie pe acest site web. Modulele cookie sunt fișiere text care conțin volume mici de informații care sunt descărcate pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când vizitați un site web. Folosim module cookie pentru a furniza o experiență a utilizatorului de o calitate superioară și mai relevantă, stocând preferințele utilizatorului și monitorizând tendințele acestuia, precum și pentru a vă furniza serviciile pe care le-ați solicitat.

Folosind site-ul nostru web www.kincentric.com acceptați folosirea de module cookie în conformitate cu prezenta politică privind modulele cookie.

Dacă nu acceptați folosirea acestor module cookie, vă rugăm să le dezactivați urmând instrucțiunile de pe http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ sau modificând setările browser-ului dvs. conform indicațiilor de mai jos, astfel încât modulele cookie de pe acest site web să nu poată fi plasate pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil.

Ce module cookie folosim?

Folosim codul JavaScript personalizat și confidențial, furnizat de platformele integrate terță parte, inclusiv, fără a ne limita la Google Analytics, Google Tag Manager, Quantcast, Crazy Egg și Visual Website Optimizer pentru a colecta și transmite informațiile vizitatorului pe serverele acestora. În momentul în care un utilizator vizitează  www.kincentric.com, acest cod contactează serverele platformelor terță parte respective și trimite datele menționate mai sus. Aceste date sunt stocate, fără informațiile de identificare personale, pe serverul terță parte în scop de analiză, care va fi utilizată pentru a îmbunătăți și furniza experiențe contextuale vizitatorilor pe site.

Module cookie necesare – Aceste module cookie sunt esențiale pentru ca dvs. să puteți naviga pe site-ul web și să îi puteți utiliza funcțiile, cum ar fi accesarea domeniilor sigure de pe site-ul web. Folosirea de module cookie ne permit și să automatizăm accesarea secțiunilor protejate prin parolă de pe site, astfel încât să nu fie nevoie să reintroduceți parola de fiecare dată când ne vizitați site-ul.

Module cookie privind funcționalitatea – Aceste module cookie permit site-ului web să rețină selecțiile efectuate și furnizează caracteristici îmbunătățite, mai personalizate. De asemenea, acestea pot fi folosite pentru a furniza serviciile în modul pe care l-ați specificat, cum ar fi colaționarea datelor într-un raport.

Module cookie privind performanța – Aceste module cookie colectează informații cu privire la modul în care dvs. ne folosiți site-ul web, de exemplu, ce pagini vizitați și cât de frecvent. Aceste module cookie nu colectează informații care vă pot identifica. Toate informațiile pe care aceste module cookie le colectează sunt agregate, prin urmare, acestea sunt anonime. Acestea sunt folosite numai pentru a ne îmbunătăți site-ul web și serviciul pe care vi-l furnizăm.

De asemenea, efectuăm căutări de IP pentru a determina domeniul dvs. pentru a aprecia și mai precis datele demografice ale utilizatorilor noștri. Kincentric monitorizează și adresele IP în scop de securitate, analiza tendințelor, administrarea site-ului web, urmărirea mișcării utilizatorului și informațiile demografice extinse care se colectează pentru uz agregat. Adresa IP a computerului pe care îl utilizați pentru a accesa  www.kincentric.com nu este corelată cu nicio informație personală pe care ne-o furnizați în alte circumstanțe.

Cum puteți controla modulele cookie?

Cu majoritatea browserelor de internet, puteți șterge modulele cookie de pe unitatea hard a computerului dvs., puteți bloca toate modulele cookie sau puteți primi un avertisment înainte ca un modul cookie să fie stocat pe computerul dvs. Vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru browser-ul dvs. (de obicei, aflate la opțiunea „Ajutor”, „Instrumente” sau „Editare”) sau un ecran de ajutor pentru a afla mai multe despre aceste funcții și modul în care le puteți folosi. Rețineți faptul că anumite secțiuni sau funcționalități ale site-ului nu pot fi accesate de către dvs. dacă browser-ul dvs. nu acceptă modulele cookie.

Pentru mai multe informații despre modulele cookie, inclusiv modul în care puteți vedea care module cookie au fost setate pe dispozitivul dvs. și modul în care le puteți gestiona și șterge, vizitați  www.allaboutcookies.org.